Strony Internetowe WordPress


 Tworzymy strony zarządzane przez WordPress.

 Programowanie w środowisku WordPress pozwala na szybkie osiągnięcie założeń projektowych, przy minimalnym nakładzie pracy w krótkim czasie.

 Przebudowujemy istniejące strony zarządzane przez WordPress, zajmujemy się zabezpieczeniem, optymalizacją i przyśpieszeniem

.

Developujemy brakujące funkcje i wtyczki na potrzeby realizacji.

28% stron w internecie korzysta z WordPress, od blogów hobbystycznych do największych serwisów informacyjnych.