Pisanie aplikacji na zamówienie


Programowanie komputerowe
to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

Zajmujemy się realizacją projektów programistycznych na zlecenie.

Tworzymy aplikacje internetowe w oparciu o PHP, JavaScript i MYSQL.

Przy dużych projektach wykorzystujemy znane framework takie jak Angular.JS, React, Node.js, czy Symfony.

Tworzymy aplikacje DESKTOP wspomagające pracę firmy najczęściej w języku C# i JAVA.

Tworzymy narzędzia usprawniające pracę firmy bazujące na pakiecie Google, modyfikowane dzięki Google App Script.

Najczęściej piszemy programy w językach:

PHP, C#, Java, C++, C, JavaScript, BASH, Python, Pascal, SQL, Visual Basic .NET

Pomagamy firmom i osobom indywidualnym rozwiązując skompilowane problemy natury informatycznej.